نوشته‌ها

برآورد هزینه پروژه

برآورد هزینه یکی از مهمترین مراحل کار مدیریت پروژه به شمار می‌رود و مسیر اصلی هزینه‌های پروژه‌ها را در مراحل مختلف نمایش میدهد. در واقع به کمک داده های موجود، قضاوت و تجربه مهندسی و به کارگیری اصول و فنون علمی، هزینه ها پیش بینی و  برآورد میشود. اما یکی از چالش‌های برآورد کردن، مسئله‌ی عدم قطعیت است. برخی از عواملی که روی این عدم قطعیت تأثیرگذارند عبارت‌اند از:

تجربه‌ی پروژه‌های مشابه: هر چه در زمینه‌ کار با پروژه‌های مشابه کم‌تجربه‌تر باشید، عدم قطعیت برآورد شما بیشتر خواهد بود. برعکس، اگر پیش ‌از این پروژه‌های مشابهی را مدیریت کرده باشید، بهتر می‌توانید هزینه‌ها را تخمین بزنید.

گستره‌ی برنامه‌ریزی: هرچه افق برنامه‌ریزی وسیع‌تر باشد، تخمین شما با عدم قطعیت بیشتری همراه خواهد بود.

مدت‌زمان پروژه: هرچه مدت‌زمان تکمیل پروژه طولانی‌تر باشد، عدم قطعیت نیز بیشتر خواهد بود؛ یا به عبارتی برآورد هزینه‌ی پروژه‌های کوتاه‌مدت، دقیق‌تر است.

کارکنان: تعداد اعضای تیم و سطح مهارت آن‌ها، عامل مهمی در برآورد هزینه‌ها محسوب می‌شود. حتی ممکن است در مراحل اولیه‌ی پروژه، اطلاع نداشته باشید که به برخی تخصص‌های خاص نیاز پیدا می‌کنید. این موضوع عدم قطعیت برآورد شما را افزایش می‌دهد.

ابزارها و تکنیک‌های برآورد هزینه

عموما برآورد هزینه بر اساس یک یا ترکیب چند مورد زیر انجام می‌شود ولی در مجموع برآورد هزینه‌ها را می‌توان به سه گروه عمده طراحی، مناقصه و کنترل تقسیم نمود. ابتدا این سه بخش را معرفی و سپس روش های برآورد را بیان مینماییم.

‌برآورد طراحی

برای دستگاه اجرایی اعم از کارفرما یا کارشناسان طراحی انواع برآورد هزینه همزمان با برنامه ریزی و طراحی به قرار زیر است:

برآورد آزمایشی یا برآورد حجمی

برآورد اولیه یا برآورد مفهومی

برآورد تفصیلی یا برآورد توصیفی

برآورد مهندسی بر اساس نقشه‌ها و مشخصات فنی

‌برآورد مناقصه‌ای

برای پیمانکار، یک برآورد مناقصه‌ای به منظور ارائه به کارفرما شامل هزینه اجرایی مستقیم حاوی نظارت کارگاهی، مبلغی حاوی بالاسری کلی و سود است. هزینه مستقیم اجرا برای برآورد مناقصه‌ای معمولاً از ترکیب دیدگاه‌ های زیر مشتق می‌شود.

استعلام پیمانکار جز

مقادیر

روش‌های اجرایی

‌برآورد کنترل

برای هدایت و کنترل پروژه در حین اجرا، یک برآورد کنترلی بر اساس اطلاعات موجود تهیه می‌شود تا موارد زیر به دست آید.

برآورد بودجه مالی

هزینه بودجه ای پس از انعقاد قرارداد اما قبل از اجرا

هزینه برآورد شده برای تکمیل کار در حین پیشرفت عملیات اجرایی

روش های برآورد

برآورد آنالوگ

شما می‌توانید از داده‌های تاریخی سایر پروژه‌های مشابه به‌عنوان پایه‌ای برای برآورد هزینه‌های خود استفاده کنید. این برآورد معمولاً در فازهای اولیه‌ی پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد و دقت کمتری نسبت به سایر روش‌های برآورد دارد.

بطور مثال اگر سابقا برای فونداسیون زمینی به متراژ ۲۰۰۰ مترمربع در منطقه ۳ تهران به میزان ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال خرج کرده باشید، حال برای زمینی با همان مشخصات در همان سال ولی با متراژ ۴۰۰۰ مترمربع حدودا دو برابر پروژه قبل هزینه خواهدشد.

توجه شود که داده‌های هزینه‌ای بایگانی شده تنها در صورتی برای برآورد هزینه سودمند هستند که به طور منظم و سیستماتیک گردآوری و مطابق با نیازها و کاربردهای آینده تهیه و مطابق با استانداردهای لازم در کاربردهای فعلی در زمان درست تنظیم شوند. علاوه بر این باید توجه داشت که سطح قیمت‌ها در طول زمان تغییر می‌کند و روند افزایش یا تغییر قیمت‌ها نیز می‌تواند پایه‌ای برای پیش بینی هزینه‌های اینده باشد.

در این روش معمولا برآورد هزینه‌ها بر پایه تابع یک متغیری است و آن نشانگر ظرفیت یا مقدار فیزیکی طرح است مانند سطح کف در ساختمان‌ها، طول بزرگراه‌، حجم انبار و حجم تولید کار‌خانه؛ درحالیکه هزینه‌ها همیشه الزاماً به صورت خطی تغییر نمی‌کنند.

براورد هزینه پروژه
برآورد آنالوگ

تخصیص هزینه‌های مشترک

در این روش تخصیص هزینه‌ها به گروه‌های اساسی تشکیل دهنده پروژه تعلق میگیرد. در برخی از موارد ارتباط روشنی نمی‌توان میان عامل تخصیص و اقلام هزینه پیدا کرد؛ بنابراین این هزینه‌های اساسی به نسبت باید میان فعالیت‌های زیر مجموعه تسهیم گردد. برای نمونه در پروژه‌های اجرایی، حساب هزینه‌ها را می‌توان بر اساس نیروی کار، مواد و مصالح، تجهیزات و ماشین آلات ساختمانی، بازرسی، اجرا و هزینه بالاسری کلی اداری طبقه بندی کرد.

قضاوت کارشناسی

شما با کمک دانش و تجربه‌ کارشناسان، حدود هزینه‌ پروژه را حدس می‌زنید. بینش کارشناسانی که پیش ‌از این روی پروژه‌های مشابهی کار کرده‌اند و با شرایط و فضای کاری شما آشنا هستند، می‌تواند برای تصحیح دیگر روش‌های برآورد نیز مورد استفاده قرار گیرد.

تابع تولید

یک تابع تولید، میزان یا مقدار خروجی را با توجه به میزان ورودی‌های مختلف مانند نیروی کار، مواد و مصالح و تجهیزات ارتباط می‌دهد. در واقع در اجرا، تابع تولید را می‌توان توسط رابطه ای میان حجم اجرایی و عامل تولید نظیر نیروی کار یا سرمایه بیان نمود.

استنباط تجربی هزینه

توابع برآورد تجربی هزینه به کمک فنون آماری، هزینه اجرا با عملیات را با چند ویژگی مهم سیستم ارتباط میدهند. نقش کاربرد آمار عبارت است از برآورد بهترین مقادیر و پارامترها یا مقادیر ثابت در یک تابع هزینه فرضی. معمولاً این امر توسط تکینک‌های آنالیز رگرسیون صورت می‌گیرد.

برآورد پارامتریک

در این روش از یک مدل‌سازی آماری برای برآورد هزینه‌ها استفاده می‌کنید. مدل آماری شما باید با استفاده از داده‌های تاریخی مهم‌ترین منابع، پارامترهای مختلفی مانند هزینه و مدت‌زمان را محاسبه کند. برآورد پارامتریک از دقت بالایی برخوردار است و می‌توان آن را برای کل یک پروژه یا بخش‌های خاصی از پروژه (در ترکیب با سایر روش‌های برآورد) به کار گرفت.

برآورد پایین به بالا

در این روش ابتدا هزینه‌ی جزئیات کار بررسی و در مرحله‌ی بعد، هزینه‌ی فعالیت‌ها (یا بسته‌های کاری سطوح پایین) برآورد می‌شود. سپس از این برآورد استفاده می‌کنید تا هزینه‌ی سطوح بالاتر را به دست آورید. برآورد پایین به بالا معمولاً ارزشمندترین و دقیق‌ترین روش برآورد به شمار می‌رود.

برآورد سه‌نقطه‌ای

زمانی که ریسک و عدم قطعیت را در برآورد لحاظ می‌کنید، دقت نتایج را تا حد زیادی بالا می‌برید. در برآورد سه‌نقطه‌ای هزینه، برای هر فعالیت یک دامنه‌ی تقریب در نظر می‌گیرید که بر اساس سه حالت خوش‌بینانه (Co)، بدبینانه (Cp) و بسیار محتمل (Cm)  تعریف می‌شود. در پایان میانگین وزنی این احتمالات را حساب می‌کنید یعنی: (Co+4Cm+Cp)/6.

هزینه‌های واحد (آحاد بها) فهرست مقادیر

هزینه واحد (آحاد بها) برای اجزای اجرایی، بر اساس فهرست مقادیر تهیه می‌شود. کل هزینه با جمع حاصل ضرب مقادیر در آحاد بها به دست می‌آید. این روش مستقیماً جواب مسئله را می‌دهد ولی تهیه آن مستلزم کار و تلاش زیاد است. در مرحله اول ریز عملیات لازم برای تکیمل عملیات اجرایی تهیه می‌شود(پروژه به اقلام عمده سیستم سازه یا اقلام تجهیزات تولید مانند کف ساختمان یا سیستم برودتی یک کارخانه فرایندی تقسیم می‌شود. سپس پروژه به اجزای مختلف سیستم‌های عمده مانند مبدل حرارتی یک سیستم برودتی تقسیم می‌گردد. و در آخر پروژه به اقلام تفصیلی عناصر مختلف مانند تیرهای آهن کف یا لوله‌ها و اتصالات مبدل حرارتی تقسیم می‌شوند‌). در مرحله بعد مقادیر و احجام آنها ارزیابی شده، هزینه هر واحد از این کارها مشخص شده و حاصلضرب حجم هر کار در هزینه هر واحد به دست آمده هزینه کل با جمع همه این حاصضرب ها محاسبه می‌شود. این روش هم برای برآورد طراحی و هم برآورد مناقصه صادق است.

آنالیز اندوخته

گاهی اوقات با در نظر گرفتن عدم قطعیت هزینه، اندوخته‌های احتیاطی را نیز در محاسبات برآوردهایمان لحاظ می‌کنیم. اندوخته‌های احتیاطی بودجه، برای پاسخ به ریسک‌هایی که شناسایی و پذیرفته‌ شده‌اند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

هزینه‌ی کیفیت (COQ)

بودجه‌ای که در طول پروژه، برای اجتناب از شکست و پس از اتمام پروژه، برای اصلاح شکست صرف می‌کنید، هزینه‌ی کیفیت نامیده می‌شود. زمانی که هزینه‌ها را برآورد می‌کنید، می‌توانید فرضیات مربوط به COQ را در محاسبات بگنجانید و به‌این‌ترتیب، ارزیابی دقیق‌تری داشته باشید.

نرم‌افزار برآورد مدیریت پروژه

این نرم‌افزارها شامل برنامه‌های کاربردی برآورد هزینه، صفحات گسترده، برنامه‌های شبیه‌سازی و ابزارهای نرم‌افزار آماری است. این نوع نرم‌افزارها با تسهیل تکنیک‌های برآورد و مرور سریع گزینه‌ها، به‌ویژه برای بررسی برآورد هزینه مفید واقع می‌شوند.

از آنجا که هزینه‌های اجرایی در طول مدت زمان اجرا مطرح هستند، اغلب لازم است که مقدار هزینه در هر مقطع زمانی مشخص شود. در نتیجه محاسبه درصد پیشرفت برنامه‌ای در طول زمان باید تعیین شود. محاسبه دقیق این امر زمانی حاصل می‌شود که برنامه‌های زمان بندی تفصیلی تهیه شده باشند. ولی قبل از تهیه این برنامه‌ها محاسبه اولیه و تقریبی پیشرفت‌های کار و نقدینگی پروژه در طول زمان ضروری است.

به طور کلی پیشرفت کار در یک پروژه در آغاز تجهیز کارگاه به تدریج افزایش می‌یابد تا به یک سطح صعودی رسیده سپس به تدریج نزول می‌یابد و در زمان تکمیل پرونده به صفر می‌رسد.

انواع هزینه در پروژه

هزینه یکی از اصلی‌ترین موارد مورد توجه در یک پروژه می‌باشد . در واقع، موفقیت یک پروژه در گرو تعریف و پیاده سازی مناسب و موثر سیستم مدیریت پروژه و مدیریت هزینه از قبل از شروع پروژه تا زمان اتمام آن در زمان مشخص شده می‌باشد. این هزینه‌ها برای کارفرما شامل هزینه سرمایه گذاری اولیه و هزینه‌های عملیات و نگهداری است. هر یک از این هزینه‌ها خود به زیرشاخه‌هایی تجزیه می‌شوند.

هزینه‌های قبل و حین اجرای کار شامل موارد زیر است:

تملک زمین و آماده‌سازی آن

مطالعات امکان سنجی و برنامه‌ریزی

طراحی معماری و مهندسی

اجرا، شامل مواد و مصالح‌، تجهیزات و نیروی کار

بازرسی کارگاهی

تامین مالی اجرا

بیمه و مالیات حین اجرا

هزینه بالاسری دفاتر کارفرما

تجهیزات و تسهیلاتی که در اجرا مشمول نشده است

بازرسی و آزمایش

و در سال‌های بعد، هزینه عملیات و نگهداری پروژه شامل موارد زیر است:

اجاره زمین (اگر مطرح باشد)

پرسنل عملیات

نیروی کار و مواد و مصالح جهت نگهداری و تعمیرات

نوسازی‌های دوره‌ای

بیمه و مالیات

تاسیسات جانبی (آب‌، برق‌، مخابرات و …)

هزینه‌های تامین مالی

سایر هزینه‌های کارفرما

کارفرمایان همواره علاقه مندند پروژه کمترین هزینه را متحمل شود. بنابراین کارشناسان طراحی و اجرا باید این امر را درنظر داشته‌باشند که با وجود اینکه هزینه‌های اجرایی جزو اصلی‌ترین هزینه‌ها می‌باشند ولی سایر هزینه‌های جانبی نیز در کل هزینه پروژه تاثیرگذار است. میزان هر یک از این هزینه‌ها به ماهیت‌، حجم، محل پروژه و مدیریت بستگی دارد.

پیش از بیان انواع هزینه و  طبقه بندی آن‌ها، بهتر است اشاره ای داشته باشیم به تعاریفی در یک پروژه:

اقلام کاری سیستم:

آن چیزهایی می باشند که در طول دوره ساخت پروژه اجرا می‌شوند و اساساً قرارداد پروژه برای انجام و اجرای آن‌ها منعقد گردیده‌است. ترکیب عملیاتی مانند آرماتوربندی، خاکبرداری، بتن ریزی، نصب، طراحی ،… با اقلام قابل تحویل پروژه مانند ساختمان‌ها، واحدها و … اقلام کاری سیستم را تشکیل می‌دهند. این اقلام قابل اندازه‌گیری، کنترل و سنجش می‌باشند . موارد زیر مثال‌هایی از این دست می‌باشند:

نصب و راه اندازی ماشین آلات کارخانه، بتن ریزی فونداسیون ساختمان، اجرای اسکلت فلزی ساختمان و … .

تعداد و سطح جزئیات اقلام کاری پروژه، با توجه به پروژه، نیازهای کاری مدیریت و توانایی محیط کاری پروژه هماهنگ با سیستم کنترل هزینه، بستگی دارد.

منابع مورد نیاز فعالیت‌ها:

منابع در هر پروژه به سه دسته نیروی انسانی، ماشین آلات و تجهیزات، مواد و صالح تقسیم می‌شوند:
هر یک از این سه دسته نیز خود شامل انواع بسیار متعددی می باشند:

– نیروی انسانی: کلیه کسانی که مستقیما در انجام یک فعالیت شرکت دارند، مانند مهندس، تکنسین، کارگر و … با انواع تخصص‌های مربوط، منابع نیروی انسانی مورد نیاز آن فعالیت به حساب می‌آیند.

– ماشین آلات و تجهیزات: کلیه ماشین آلات، دستگاه‌ها، تجهیزات، ابزار و وسایل مورد نیاز برای انجام یک فعالیت، مانند انواع ماشین‌آلات و دستگاه‌های راه‌سازی، خودروهای سبک و سنگین، دستگاه‌های صنعتی، انواع ابزارآلات و … از این نوع است. 
–  مواد و مصالح: هرگونه مواد اولیه، مواد نیم ساخته، قطعات اولیه، مجموعه‌ای از قطعات به هم مونتاژ شده، مصالح مصرفی و … را که مستقیما در انجام فعالیت‌ها به کار می‌روند، شامل می‌گردد. برای نمونه، مواد اولیه شیمیایی برای تولید انواع محصولات شیمیایی، قطعات اولیه مونتاژ شده برای تولید انواع محصولات صنعتی، مصالح مصرفی در انواع کارهای ساختمانی و ….
هیچ فعالیتی بدون استفاده از هیچ یک از این منابع انجام شدنی نیست و ترکیب این منابع برای انجام هر فعالیتی در یک پروژه ضروری است. در اینجا چند مثال ساده بیان می‌گردد:

– برای تسطیح زمین در پروژه احداث یک جاده به یک راننده بولدوزر با یک دستگاه بولدوزر و دو نفر راننده کامیون و دو دستگاه کامیون، فعالیت خاکبرداری و حمل آن را انجام می‌دهند. 

– فعالیت طراحی پروژه احداث یک سد خاکی، به یک مهندس مکانیک، یک نقشه‌کش، یک دستگاه کامپیوتر و نرم افزار مربوط و ملزومات اداری و نقشه‌کشی نیاز دارد.

حال می‌پردازیم به انواع هزینه:

هزینه مستقیم :

هزینه ایست که مستقیماً برای آن پول پرداخت می‌شود و مربوط است به کلیه منابعی که مستقیماً برای انجام فعالیت به کار می‌روند، مانند هزینه نیروی انسانی، ماشین‌آلات و تجهیزات و خرید مواد و مصالح.

هزینه مستقیم موارد زیر را شامل می‌شود:

هزینه نیروی انسانی: شامل هزینه کارگران و نیروهای کاری پروژه، به استثنای پرسنل فنی و مدیریتی می‌باشد . برای مثال؛ هزینه حقوق کارگرهای ساده، اپراتورهای ماشین آلات و پلانت‌ها، کارگران خدماتی، . .. نمونه هایی از این هزینه‌ها می‌باشند.

هزینه خرید کالا، مصالح و تجهیزات: منظور از “مصالح”، اقلام مصرفی پروژه از قبیل شن و ماسه، سیمان، آهن آلات و مانند این‌ و منظور از “کالا”، اجناس و اقلام مصرفی به غیر از مصالح می‌باشد. مانند لوازم التحریر، اقلام خوراکی، قطعات یدکی ماشین‌آلات و … . منظور از “تجهیزات” نیز، اقلامی می‌باشند که خریداری شده و در اجرای اقلام کاری پروژه، نصب شده و باقی می‌مانند. این موارد را نباید با تجهیزات پروژه که برای انجام کار مورد نیاز است (تجهیزات و پلانت‌ها، مثل سنگ شکن و بتن‌ساز) اشتباه گرفت .برای مثال، هزینه خرید پمپ، هزینه خرید تجهیزا ت ابزاردقیق و کنترلی، که در پروژه نصب شده، باقی می‌مانند، مواردی از این قبیل هزینه‌ها می‌باشند.

هزینه قراردادهای دست دوم: قراردادهایی که برای انجام بخشی از کار و یا تأمین و تهیه ماشین آلات، انجام خدمات و موارد این چنینی در پروژه منعقد می‌شود، قراردادهای دست دوم نامیده می‌شود.

هزینه مخارج عمومی: هزینه هایی هستند که مربوط به نوع خاصی از فعالیت نمی‌باشند و دارای ماهیتی عمومی هستند و در هیچ کدام از انواعی که تا کنون ارائه شده است، قرار نمی‌گیرند. هزینه‌هایی مانند حقوق پرسنل فنی و مدیریتی، هزینه صورت حساب‌های کارگاه مانند برق و تلفن، هزینه بیمه، مالیات، هزینه‌های رفت و آمد،… نمونه‌هایی از این دست هزینه‌ها می‌باشند.

هزینه غیر مستقیم:

هزینه ایست که مستقیماً برای آن پول پرداخت نمی‌شود و مستقیما در انجام یک فعالیت صرف نمی‌شوند و معمولاً به کل پروژه یا بخشی از پروژه (تعدادی از فعالیت‌ها) مربوط می‌گردد و برای هدایت، اجرا و راهبری کلی پروژه، به پروژه تحمیل می‌شوند. این هزینه‌ها باید بین فعالیت‌های مربوط به آن‌ها تقسیم شوند. مانند هزینه‌های مربوط به اخذ مجوزهای قانونی، اجاره محل، هزینه استهلاک دارایی های پروژه و … .

در واقع، هیچ هزینه‌ای ذاتاً مستقیم و یا غیرمستقیم نیست، بلکه محل هزینه و نوع هزینه شدن آن، هویت آن را مشخص می‌کند. هزینه‌هایی که قابل تخصیص دادن به اقلام کاری پروژه باشند، هزینه های «مستقیم» پروژه و هز ینه‌هایی که نمی‌توان آن‌ها را به اقلام کاری پروژه تخصیص داد، هزینه‌های «غیرمستقیم» یا «عمومی» پروژه را تشکیل می‌دهند.

این سایت برای مدیریت پروژه های عمرانی طراحی شده است و قرار است مطالب، فرم ها، گزارش ها و دیگر موارد مورد نیاز مدیران پروژه و خصوصا واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را تامین نماید.

 سایت “کنترل پروژه”به منظور استفاده مهندس هایی است که به عنوان مدیر پروژه یا کنترل پروژه در کارگاه ها و پروژه های عمرانی مشغول به فعالیت می باشند. مطالب و نکات مطرح شده در این سایت کاملا بومی سازی شده و کارگاهی خواهد بود. به عبارتی، تمامی مطالب و پکیج های ارائه شده جهت اجرا و کاربردی است که در پروژه های عمرانی کشور مورد استفاده قرار می گیرد.

 معمولا واحد کنترل پروژه در شرکت ها یا کارگاه های ساختمانی، یا فارغ التحصیلان رشته صنایع هستند و یا عمران. لذا فرض بر این خواهد بود که اصول پایه و اولیه برای ورود به این فیلد کاری را می دانید.

تیم سایت، علاوه بر درج مطالب و تهیه محصولات موردنیاز پروژه، صفحه لینکدین خود را نیز که عموما اینفوگرافیک بوده و در سایت قرار نمیگیرد را درج می کند. لذا مراجعه به صفحه لینکدین سایت نیز خالی از لطف نخواهد بود و مطمئنا نکات دیگری در آنجا گوشزد خواهد شد.