به گفته مارک میلر، وزیر مهاجرت کانادا، این کشور امسال پذیرای 465000 مهاجر جدید، 485000 نفر در سال 2024 و در نهایت 500000 مهاجر در سال 2025 و سپس در سال 2026 خواهد بود. وی افزود: این تصمیم با هدف کمک های اقتصادی اتخاذ شده است. و رشد جمعیت و تعدیل سیستم‌های حیاتی مانند زیرساخت‌ها و مسکن.بانک سلطنتی کانادا همچنین اعلام کرد که اگرچه محدودیت‌های مهاجرتی اکنون به دلیل بحران مسکن اعمال خواهد شد، اما کانادا در دراز مدت به

تماس با ما