علی اصغرخانی در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره یکسان سازی حقوق در برنامه هفتم توسعه گفت: مجلس مصر خواهان برابری است، البته مشکلاتی وجود دارد که دولت باید رفع کند، اما نیازی به این کار نیست. در کشور اتفاق بیفتد و باید انجام شود این عضو شورای اسلامی با بیان اینکه همسان سازی یکی از وظایفی است که برای همه حقوق بگیران مهم است، تصریح کرد: بنابراین نمی توان پذیرفت که یک وزارتخانه 50 یا 60 میلیون حقوق بگیرد

تماس با ما