تهیه WBS برنامه زمان بندی

در این مطلب سعی دارم تا شما را با ۸ اصل مهم و کلیدی در تهیه ساختار شکست پروژه یا همان WBS آشنا کنم.

اصل اول : انطباق ساختار شکست با مفاد قرارداد

 قبل از تهیه ساختار شکست، باید قرارداد و موافقتنامه شرکت خود را کامل مطالعه کرده و با آیتم های قابل تحویل مطابق شرایط پیمان آشنا شوید تا تمامی آن ها را در برنامه خود بگنجانید.

مطابق قاعده و اصول نگارش ساختار شکست، تمامی فعالیت هایی که در قرارداد درج شده است باید بدون کم و کاست در ساختار شکست قرار گیرد. از طرفی، نباید آیتمی را در ساختار شکست خود قرار دهید که خارج از قرارداد کاری پروژه می باشد.

نوع قرارداد نیز بر سطح بندی ساختار شکست تاثیر دارد. بطور مثال، اگر پروژه شما فقط اجرا می باشد، تنها برای اجرا باید ساختار شکست رو تهیه کنید. در اینجا لزومی به خرید مصالح نمی باشد. اما اگر بصورت EPC باشد، آن گاه باید طراحی و مهندسی خرید و اجرا را در سه سطح مجزا ببینید.

اصل دوم : همراهی اعضای تیم پروژه در تهیه ساختار شکست

تهیه ساختار شکست نباید صرفا توسط واحد برنامه ریزی صورت پذیرد. این اشتباهی است که در اکثر کارگاه ها رخ می دهد. رئیس کارگاه و مدیر اجرایی باید نقطه نظرات خود را شفاف بیان کنند و روش های اجرا، فاز بندی و توالی ساختار شکست را بیان کنند. همچنین مدیرپروژه باید در روند تهیه ساختار مشارکت داشته باشد و نقطه نظرات خودش را اعمال کند.

همکاری اعضای تیم پروژه در تهیه ، نه تنها ساختار شکست را واقعیتر و به اجرا نزدیکتر می کند، بلکه افراد نسبت به برنامه زمان بندی حساستر شده و باعث می شود تا تیم، برنامه زمان بندی را جدیتر درنظر بگیرد.

اصل سوم – اقلام تحویل شدنی را در ساختار شکست قرار دهید

منظور این است آیتم هایی را در برنامه زمان بندی قرار دهید که یک فعالیت مشخص ویا یک کار تمام شده را نشان دهد. مثلا در یک برنامه ساختمان مسکونی، ساخت ستون پارت دوم کفایت می کند و نیازی به نوشتن آیتم های جزییتر مانند: جوشکاری نفوذی، اتصال تسمه ها و … نمی باشد. مگر آنکه بخواهید صرفا برنامه زمان بندی برای ساخت اسکلت فلزی بنویسید.

 همواره هنگام نوشتن ساختار به عبارت “اقلام قابل تحویل” توجه کنید. چون برخی از آیتم ها باید جزیی نوشته شود. در برنامه زمان بندی ساختمان، صرفا نوشتن اجرای سرویس ها اشتباه است و باید آیتم های قابل تحویل آن همچون : عایق بندی، شیب بندی، نصب کاسه توالت، نصب روشویی، نصب شیرآلات و… برای هر طبقه آورده شود.

اصل چهارم-  ابتدا WBS را تهیه و سپس به سراغ لیست فعالیت ها بروید

یک ساختار شکست اصولی، طبقه بندی کلی از محدوده پروژه و کارهایی که قرار است در پروژه انجام شود می باشد. در حالی که لیست فعالیت ها شامل سطح آخر شکست از فعالیت های پروژه می باشد که پس از تشکیل WBS نمایان می گردند. لذا، ابتدا فعالیت های مهم را در سطوح بالا آورده، آن گاه فعالیت ها را در زیر آن اختصاص دهید.

 اصل پنجم – اصول نامگذاری در ساختار شکست

نام گذاری هر خط از این ساختار شکست باید منحصر به فرد باشد. نباید هیچ اسم یا فعالیتی بصورت مشترک در بین خطوط وجود داشته باشد، حتی اگر فعالیتی تکرار پذیر باشد. یعنی اگر شما هر طبقه را رنگ آمیزی می کنید، حتی اگر در سطوح بالاتر به طبقه موردنظر اشاره کرده اید، در آیتم رنگ آمیزی باید عبارت کامل رنگ آمیزی طبقه فلان درج شود.

از طرفی دقت کنید در نوشتن نام آیتم ها، فعالیتهای اصلی در ساختار شکست بصورت اقلام قابل تحویل خواهد بود و لذا نوشتن عبارتهای مثل اجرای …. یا نصب… اشتباه است. بلکه این نوع نوشتار صرفا برای فعالیتهای زیرمجموعه آن ها به کار می رود.

اصول ششم- ساختار شکست پروژه دارای حداقل دارای سه سطح باشد

در بالاترین سطح ساختار شکست شما بایستی نام پروژه قرار بگیرد و متناسب با اندازه و وسعت پروژه بایستی به سطوح کوچکتری تقسیم شود. این سطوح بسته به نوع قرارداد پروژه می باشد. اما باید حداقل دارای ۳ سطح در ساختار اصلی باشد و سپس به ریز فعالیت ها تقسیم گردد.

اصول هفتم- به روز رسانی ساختار شکست

هر پروژه ای، ساختار منحصر به فرد خود را داراست. از آنجا که ممکن است در طول روند پروژه، به آیتم هایی برخورد کنیم که در ساختار نیامده است، لذا باید در ساختارشکست تجدید نظر کنیم. برنامه زمان بندی باید پویا باشد و بتوان آن را اصلاح کرد، بدون آنکه در ماهیت و کلیت کار خللی لیجاد شود.

همچنین ممکن است به دلیل پیچیده بودن پروژه یا ابهام در فعالیت ها، مجبور شویم که درابتدای کار، برنامه را در سطوح بالا نوشته و از ذکر جزئیات خودداری کنیم. عیبی ندارد، می توان در ادامه کار و پس از رفع ابهام، ساختار شکست برنامه را به روز رسانی کنیم.

اصول هشتم- در میزان شکستن WBS دقت کنید

توجه به این مسأله که این فعالیت ها هستند که باید به میزانی تجزیه شوند که بتوان منابع جزء را به آنها تخصیص داد و این شامل آیتم های WBS نمی شود. آیتم های مربوط به ساختار شکست باید بنحوی منطقی و کافی شکسته شوند.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید