ریسک های پروژه ساختمانی

ریسک در صنعت ساختمان یک عنصر ذاتی است. مدیریت ریسک یکی از وظایف مدیر پروژه است که با شناسایی خطرات بالقوه برای پروژه، خود را آماده شرایط می کند. مدیریت ریسک به معنای حذف ریسک نیست، بلکه شناسایی خطرات، احتما وقوع آن ها و همچنین میزان اثر هرکدام بر پروژه است.

در این مطلب، ما صرفا به انواع ریسک های پروژه های ساختمانی می پردازیم و در آینده مدیریت ریسک را که متاسفانه در پروژه های ایران غافل مانده است را بازگویی می کنیم.

ریسک های بیرونی

ریسک سیاسی : هرگونه تغییر در سیاست ها و قوانین کار و یا تامین اجتماعی

ریسک اقتصادی : مشکلات اقتصادی و خصوصا تورم اقتصادی، که گاهی ضریب تورم در آینده خیلی هم قابل پیش بینی نیست. همچنین بلایای طبیعی که ممکن است بر روی اقتصاد تاثیر منفی بگذارد. وضعیت پرداخت ها و همچنین وضعیت تولید.

آب و هوا: باتوجه به شرایط فصلی کشورمان، خوشبختانه این خطر قابل پیش بینی بوده و اثرات آن نیز مشخص است.

ریسک های پروژه

زمان : ریسک زمان باتوجه به تاخیرات و فعالیت های بحرانی پروژه قابل شناسایی است.

هزینه : با نادیده گرفتن مدیریت، هزینه تولید بالا می رود و این خطر همواره بر روی پروژه وجود دارد.

کیفیت کار: درصورتی که به کیفیت توجهی نشود، علاوه بر هزینه های ایجاد شده، باعث دوباره کاری و اتلاف وقت نیز می شود.

فن آوری: خطاهای طراحی و کمبود فن آوری باعث می شود تا به دلیل نحوه اجرا و حتی تغییر اجرا، خطراتی را متوجه پروژه نماید.

ریسک های داخلی

منابع: در دسترس بودن یا نبودن مصالح و تجهیزات، از جمله خطراتی است که یک پروژه را تهدید می کند.

پرسنل پروژه: اعضای تیم پروژه و میزان آگاهی و قابلیت های فنی آن ها بر پروژه تاثیر می گذارد.

ذینفعان پروژه : خط مشی تعیین شده توسط ذینفعان پروژه و خواسته های آن ها

سایت کارگاه: بی شک سایت کارگاه دارای خطرات بیشمار است. حوادث کارگاهی همواره در کمین سایت های کارگاهی است که انواع ریسک ها را در خود جای می دهد.

اسناد و اطلاعات: تناقض در اسناد ، تغییرات و تاخیرات در ارائه هرگونه سند کارگاهی چه در زمان ساخت و چه پس از آن

ریسک های شمرده شده در بالا، نمونه ای از دسته بندی های خطرات احتمالی است که ممکن است هر پروژه را تهدید کند. توجه داشته باشید که برای هر پروژه به غیر از موارد بالا، ریسک های مختص به آن پروژه نیز وجود دارد. ممکن است یک کارگاه تحت ریسک زیست محیطی قرار بگیرد.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید