تبدیل تاریخ در برنامه زمان بندی

برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی در برنامه زمان بندی MSP، دو فایل رایگان در سایت قرار داده ایم. شما می توانید با کپی کردن کدهای داده شده و آوردن آن در داخل برنامه زمان بندی تحت فرمت MSP خود، تمامی تاریخ ها را به شمسی تبدیل کنید.

این کدهای اصلاح شده، برای تبدیل تاریخ ها به بعد از سال ۱۴۰۰ نیز مفید است، چراکه کدهای قبلی دورقمی بوده و نمی توانست تاریخ های پس از ۱۴۰۰ را نشان دهد. درصورتی که با تحوه وارد کردن این کدها در برنامه زمان بندی آشنا نیستید، ادامه مطالب را بصورت تصویری دنبال نمایید: