ذینفعان پروژه

حتما در تهیه منشور پروژه و یا در جاهای دیگر، عبارت ” ذینفعان پروژه ” را زیاد شنیده اید. اهمیت این موضوع و شناسایی ذینفعان و همچنینی ارتباط آن ها با پروژه و حتی یکدیگر در ابتدا، کمک شایانی به پیشبرد اهداف مدیریتی ما خواهد کرد. ولی چه گروهی را در این لیست قرار دهیم؟

 ذینفعان پروژه، یک فرد و یا یک سازمان نیست. مجموعه ای از افراد و شرکت ها و سازمان هایی است که بصورت مستقیم و غیر مستقیم در پروژه نقش دارند. تاثیر آن ها بر روی پروژه می تواند مثبت باشد و یا حتی منفی. این بستگی دارد به نوع رابطه تعریف شده و عملکرد طرفین. مثلا در یک پروژه عمرانی دولتی، مدیر پروژه کارفرما با نفوذ خود می تواند در تسریع دریافت اعتبار نقش مثبت داشته باشد، ولی مالک یک قطعه زمین در پروژه راهسازی می تواند باعث توقف پروژه گردد.

ذینفعان پروژه  را به دو گروه تقسیم کنید: داخلی و خارجی. ذینفعان داخلی که مشخص است، تمامی کسانی که در آن پروژه کار می کنند. از مدیر پروژه تا پیمانکار جز ، کلیه نفرات اداری و اجرایی جزو ذینفعان آن پروژه محسوب می شوند.

ذینفعان خارجی، تمامی شرکت ها، سازمان ها و مراکزی است که با پروژه شما مربوط است. شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، محیط زیست، اداره های آب و برق و … نمونه ای از این دست است که ممکن است با پروژه شما مرتبط باشند.

نمی توان نسخه کلی پیچید. هر پروژه ای ذینفع مخصوص خودش را دارد. مثلا در پروژه راهسازی بین دو شهر، شاید شهرداری جزو ذینفعان نباشد، اما حتی مراکز غیردولتی حمایت از محیط زیست بعدها باعث تعطیلی پروژه شما شود، پس یک ذینفع حساب می شود.

مهم است که قبل از هرکاری، در همان ابتدا که منشور پروژه خود را می نویسید، تمامی ذینفعان پروژه خود را شناسایی کنید. شاید به نظر ساده و غیر حرفه ای به نظر برسد، اما وقتی شروع به نوشتن می کنید و در این باره فکر می کنید، تازه متوجه می شوید که حتی پروژه با چه ریسک هایی مواجه است.

وقتی لیست را تهیه کردید، آن را نباید رها کنید. هرکدام از این ذینفعان خواسته و انتظاری دارند که مانند همدیگر نیست. از طرفی تاثیر آن ها در پروژه هم مثل یکدیگر نمی باشد. در اینجا شما باید میزان تاثیر و نوع آن را در پروژه خودتان مشخص کنید. دلیلی وجود ندارد که تمامی خواسته های ذینفعان اجرایی شود، حتی ممکن است که خواسته هایشان با همدیگر در تضاد باشد. پس در هنگام نگارش خواسته های آن ها، به اجرا شدن یا نشدن آن ها توجهی نکنید.

از به روز رسانی لیست ذینفعان پروژه غافل نشوید!

توجه داشته باشید، در طول پروژه ممکن است که برخی از ذینفعان وارد لیست شوند و یا خارج شوند. به روز رسانی منشور پروژه به این مشکل کمک خواهد کرد. برگردیم به مثال راهسازی. بعد از گذشت مدتی و درحین خاکبرداری، ممکن است به آثار باستانی دست پیدا کنید. در این زمان است که سازمان میراث فرهنگی جزو ذینفعان پروژه خواهد شد.

پس قبل از شروع پروژه، بادقت و تفکر، لیست و اثربخشی ذینفعان پروژه خودتان را تهیه کنید.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید