منشور پروژه

منشور پروژه ، بهترین ابزار برای ارزیابی هر پروژه محسوب می­شود.

این ابزار در ابتدایی‌ترین نقطه پروژه، زمانی که باید اهداف و ایده‌های پروژه برای عملیاتی کردن آن‌ ارائه شود، ایجاد شده و سندی ایده‌آل برای مستندسازی روابط بین پروژه و استراتژی سازمانی محسوب می‌شود. با وجود این، منشور یکی از مهجورترین اجزای قابل عرضه در بحث مدیریت پروژه بوده که بسیار کم به آن پرداخته شده است. موضوعات برنامه‌ریزی زمانی و هزینه‌ای، در مقایسه با موضوع منشور پروژه، توجه زیادتری را به خود جلب کرده‌اند.

منشور، به پروژه موجودیت و اعتبار می بخشد و مدیر پروژه را دارای مجوز و اختیار قانونی می‌کند. تهیه منشور پروژه، فرآیند ایجاد سندی است که به طور رسمی، یک پروژه یا یک فاز را تصویب و معرفی نماید و نیازمندیهای اولیه ای که انتظارات و نیازهای ذی ­نفعان را تأمين می­کند، ثبت می ­نماید.
فرآیند تدوین منشور در پروژه هایی که دارای چندین فاز می باشند، در ابتدای هر فاز مورد اجرا قرار می گیرد تا مشخص شود آیا تصمیمات گرفته شده و اتخاذ شده در منشور دارای اعتبار می باشد یا خیر. منشور پروژه می تواند به عنوان ملاک رسمی برای مجاز بودن و ادامه پروژه مورد توجه قرار گیرد، زیرا اهداف اصلی هر پروژه و نیازمندی های ذینفعان در آن درج شده است.
 این سند همچنین مشارکت بین سازمان اجرایی و سازمان درخواست کننده (یا مشتری، در پروژه­های خارجی) را برقرار می­نماید. منشور پروژه، به صورت رسمی پروژه را آغاز می­ کند.

مدیر پروژه، در اولین زمانی که امکان داشته باشد، ترجیحاً در زمانی که منشور در حال تدوین است و همیشه قبل از شروع فاز برنامه­ ریزی، شناسایی و مشخص می­ گردد. پیشنهاد می­ شود که مدیر پروژه در تدوین آن، مشارکت نماید چرا که این اختیار را به مدیر پروژه می‌دهد که  منابع را در کارهای پروژه بکار گیرد.
بطور کلی این سند توسط مدیر پروژه با همکاری کارفرما و مجری اصلی پروژه تهیه می شود. در پروژه های بزرگ منشور توسط تمامی ذی‌نفعان کلیدی پروژه مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرد، زیرا دیدگاه و توافق مشترکی است بر روی اهداف و نیازمندی های یک پروژه که می بایستی مورد تأیید تمامی دینفعان اصلی پروژه قرار گیرد.


شما می توانید منشور پروژه را به همراه محدوده پروژه از اینجا تهیه کنید.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید