مطالب

اصلاح برنامه زمان بندی

اصلاح برنامه زمان بندی

گاهی مجبورید در روند اجرا، برنامه زمان بندی خود را تغییر دهید. چه خواهید کرد؟
ریسک های پروژه ساختمانی

ریسک های پروژه ساختمانی

در این مطلب، ما انواع ریسک های موجود در پروژه های ساختمانی را ذکر می کنیم.
ارزش وزنی

ارزش وزنی

تخمین ارزش وزنی مناسب آیتم ها در برنامه زمان بندی، یکی از مهمترین ستون هایی است که باید با دقت زیادی محاسبه شود.
روش های اجرای پروژه

روش های اجرای پروژه

هر پروژه کارفرما را ملزم می کند که برای اجرای آن، قرارداد مناسبی انتخاب کند. نوع قرارداد بسته شده، روش اجرای پروژه را مشخص می کند.
گزارش کارگاهی

گزارش های کارگاهی

گزارش کارگاهی در هر پروژه ای برای بیان اطلاعات و روند عملیات اجرا لازم است. در اینجا چند مورد را بیان می کنیم.
تبدیل تاریخ در برنامه زمان بندی

تبدیل تاریخ در برنامه زمان بندی MSP

برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی (سال 1400 به بعد هم اصلاح می شود) در برنامه زمان بندی MSP، این مطلب را بخوانید
ذینفعان پروژه

ذینفعان پروژه

ذینفعان پروژه چه کسانی هستند و چه نقشی در پروژه دارند؟
مراحل طراحی

مراحل طراحی

برای نوشتن برنامه زمان بندی طراحی، لازم است که تقسیم بندی و فازهای طراحی را بشناسید تا در تهیه ساختار شکست پروژه با مشکل برنخورید.
منشور پروژه

منشور پروژه چیست

منشور پروژه، بهترین ابزار برای ارزیابی هر پروژه محسوب شده و در ابتدایی‌ترین نقطه پروژه ارائه می شود.

سایت کنترل پروژه

این سایت برای مدیریت پروژه های عمرانی طراحی شده است و قرار است مطالب، فرم ها، گزارش ها و دیگر موارد مورد نیاز مدیران پروژه و خصوصا واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه را تامین نماید.