برای نوشتن برنامه زمان بندی طراحی، لازم است که تقسیم بندی و فازهای طراحی را بشناسید تا در تهیه ساختار شکست پروژه با مشکل برنخورید. بطور کلی، مراحل طراحی را می توان به شرح زیر تقسیم کرد:

مطالعات توجیهی (Feasibility study):

طرح توجیهی، مطالعات ابتدایی پروژه به شمار می رود تا از نظر اقتصادی و فنی، مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد. به عبارت ساده تر پروژه باید توجیه اقتصادی داشته باشد که در بخش مطالعات توجیهی، این موضوع بررسی می شود.

در این مرحله که صرفا بررسی و ارزیابی خواهد بود، قوانین و مقررات، تجزیه و تحلیل مشتری، ارزیابیهای فنی (از مسایل ژئوتکنیک تا نحوه اجرای سازه و …) ، تاثیرات محیط زیست و ضوابط محلی، ذینفعان پروژه و هر آنچه که تحلیل اقتصادی پروژه را دربر گیرد را شامل می شود.

کارفرما یا بهره بردار، پس از مطالعه این بخش، تصمیم می گیرد که آیا اجرای پروژه به صرفه خواهد بود یا باید از خیر آن بگذرد.

طراحی مفهومی (Conceptual design):

بعد از مطالعات توجیهی و تایید پروژه به منظور ادامه کار، کارفرما باید طراحی مفهومی پروژه را آغاز نموده و ساختار کلی آن را برنامه ریزی کند. در این مرحله و بر اساس مطالعات قبلی، نظرات ذینفعان کلیدی پروژه دریافت شده و می توان بهتر برای سیمای کلی پروژه تصمیم گیری کرد. در این نوع طراحی، فرایندهای اصلی  و کارکرد کلی پروژه تعیین می شود که می تواند بیش از یک نمونه گزینه پیشنهاد شود. ولی درنهایت و در همین مرحله، گزینه برتر مشخص می شود.

طراحی پایه (Basic design):

در صورتیکه اطلاعات بدست آمده در طراحی مفهومی کافی نباشد و ساختار کلی به دست نیامده باشد، باید طراحی پایه را انجام داد. در این مرحله، طراحی مفهومی را بصورت ریزتر مورد ارزیابی قرار داده تا برای مرحله اجرایی آماده شود.

معمولا این نوع طراحی برای تهیه اسناد مناقصه، برآورد هزینه، انواع روش های اجرای پروژه و … انجام می شود تا دید بهتری بر روی پروژه داشته باشند.

طراحی تفصیلی (Detailed design):

این مرحله از طراحی، اصلی ترین بخش طراحی می باشد . در طراحی تفصیلی، محاسبات نهایی، تهیه مشخصات فنی، تهیه نقشه های اجرایی و مدارک مهندسی انجام می شود. در این مرحله است که کارفرما بر اساس نقشه های طراحی شده، مناقصه خود را برگزار می کند.

در طراحی تفصیلی، نقشه های اجرایی در دو فاز تهیه می شوند :

فاز یک : پس از قطعی کردن طرح ساختمان، نقشه‌هایی با جزئیات بیشتر شامل جدول مشخصات ، پلان موقعیت،پلان اندازه گذاری طبقات، پلان مبلمان ، نماها و مقاطع تهیه می شود که عموما برای ارائه جهت اخذ مجوزهای لازم برای ساخت یا برگذاری مناقصه انتخاب پیمانکار می باشند. در این نوع طراحی، می توان امکانات مربوط به اجرای سازه و تأسیسات ساختمان را ارزیابی نمود و هزینه و زمان اجرای پروژه را برآورد کرد.

فاز دو : نقشه های فاز یک دارای جزئیات دقیق مانند ابعاد دقیق هر ستون، مسیر لوله های تاسیساتی، نوع مصالح و … نمی باشد. در نقشه های فاز دو، به جزئیات بیشتر که برای اجرا به درد می خورد، می پردازند. جـــزییات تفصیلی اجرایی و بزرگ نمایی ها و محاسبات سازه و مکانیک و برق در فاز دو مشخص می گردد.

 نقشه های کار گاهی (Shop Drawing) :

این نوع نقشه ها، صرفا در حین اجرا تهیه می شوند و معمولا در همان کارگاه یا پروژه، تیم طراح مستقر شده و نقشه های کارگاهی را تهیه می نماید.

در این نوع نقشه ها، کلیه جزئیات اجرا با هماهنگی و کنترل کلیه نقشه های معماری، سازه ای و تاسیساتی ترسیم می شود. نقشه های کارگاهی که به نقشه های شاپ نیز معروف است، برای هر المان، یک شیت تهیه می شود. بطور مثال، هر ستون، هر تیر و … در سازه یک صفحه شاپ دارد. همچنین در تاسیسات و یا معماری.

نقشه های چون ساخت (As-Built) :

این نقشه ها پس از اتمام کار یا بخشی از کار تهیه می شود. در اینجا، هر بخشی از کار که به اتمام می رسد، مثلا سازه یک ساختمان، طراحان باتوجه به هرآنچه که در پروژه اجرا شده است، حتی اگر با نقشه های اصلی مغایرت داشت، مبادرت به تهیه نقشه های چون ساخت می نمایند. در این نقشه ها، تمامی جزئیات به کار رفته در اجرا بصورت کامل آورده می شود.

اهمیت نقشه ها در این حد است که پس از تهیه آن ها، به دلیل آنکه جزو اسناد مهم پروژه بایگانی خواهند شد، باید به امضای ارکان پروژه نیز برسد.